Historie


     
Historien om Havnen 29


Historien om Havnen 29 Matrikel nr. 265


Den først kendte ejer var sognepræst Hans Sørensen Wendelboe, der var sognepræst i Tersløse og Skellebjerg. Men det var kun et ubebygget areal, og som kun omtales som ”Kålhaven” idet at arealet var ubebygget.

Grunden blev senere købt af Gabriel Jacobsen, der var told og acciseforpagter, og var derfor kongelig ansat og afløste den tidligere tolder, der samtidig en overgang var Borgmester, Mads Ravn, der lod sin datter forgifte for at få hendes moders arv.

Da Gabriel Jacobsen døde i 1645, arvede hans børn grunden, og det er sandsynligvis dem der har opført den første ejendom på grunden, samtidigt med at de opførte et udhus på gårdspladsen. Udhuset rummede stald, hønsehus og lokum, og loftetagen blev anvendt til foderloft.


Senere var ejendommen ejet af en fisker, en skipper, en bødker, samt en ”skibskarl”.

Indtil 1754 da ejendommen blev solgt til en værtshusholder og lods, Henrich Nielsen. Han lod den gamle ejendom nedrive, og opførte den nye ejendom. Da han døde arvede hans kones nevø, Mikkel Mikkelsen hele ejendommen i 1776. Han drev værtshuset videre, men havde ikke megen glæde af det da han døde i 1778.

Men straks stod der en ny værtshusholder parat, og det var Bernt Emmiche, der giftede sig med Mikkel Mikkelsens enke. Under hans tid købte han nabogrunden mod øst, hvor Viggo Hansen maskinfabrik lå i mange år. Han drev værthuset indtil 1810, hvor Anders Ottosen, købte værtshuset. Han var foruden værtshusholder også brændevinsbrænder.


Han lod det gamle udhus i gården nedrive, og lod opføre en bindingsværksbygning, med udmurede vægge. Den lod han indrette til brændevinsbrænderi, og brandtaksationsattesterne oplyser at bygningen var forsynet med en indmuret kobberbrændevinspande, med dæksel, hat og tre piber på to og en halv tønde. (ca. 330 liter). Der var desuden en fyrretræssvaletønde med jernbånd, samt et egetræskar ligeledes med jernbånd, indeholdende 8 tønder.

Vandforsyningen var en stensat brønd i gården, med posttræ og jernbindender.


Mathias Dahlstrøm, der på et tidspunkt ejede ejendommen, solgte i 1827, et areal der lå vest for ejendommen, netop det areal hvor Toldboden, der blev opført i 1847, nu ligger. (Den gamle Toldbod vil i løbet af 2015 blive indrettet et spisested under navnet Rib House):


Den sidste værtshusholder der ejede havnen 29 var Hans Pedersen. Han erhvervede den i 1886, og så var den i slægtens eje indtil 1990, hvor Paw Ibsen købte ejendommen. De sidste der ejede ejendommen inden Paw Ibsen købte den, var Anna og Jens Knudsen, det var Annas eller Tulles, som hun normalt kaldtes barndomshjem, og hun blev gift med en smed og maskinarbejder, Jens Knudsen, der var ekspert på sit felt.

Jens indrettede udhuset til et smedeværksted eller atelier, et sted hvor han fik afløb for sine kreative evner. Her skabte han mange jernskulpturer, der findes mange steder i Køge, og som viste hans rige evner.


Fortsættelse følger inden længe....